logo

מחשבון אופים

צור טבלת אחוזי אופים ברגע!

אז למה אופים צריכים מחשבון?

בעזרת המחשבון, תוכלו ליצור טבלת אחוזי אופים מותאמת אישית.
קרא על אחוזי אופים.
ניתן ניתן להוסיף ולערוך רכיבים, להתאים כמויות ויחסיות המרכיבים אחד לשני באחוזים.

למה זה טוב?

בעזרת מחשבון האופים תוכלו ליצור מתכונים חדשים, לשתף ולשמור אותם. בנוסף תוכלו לבצע שינויים והתאמות למתכונים קיימים בצורה קלה ומהירה, כך לדוגמה, שינוי של כמות התוצר הסופי ( למשל מספר כיכרות) יספק לנו חישוב מחדש של כמויות ויחסי המרכיבים במתכון בהתאם לכמות הכיכרות הרצויה בקלות וללא חישובים מיותרים.